Fyrarummaren på Facebook och LinkedIn

av Bengt Lindström den 29 oktober 2012

Fyrarummaren finns på en egen och helt öppen sida på Facebook. Med den här länken så kommer du dit www,facebook.com/fyrarummaren

En engelskspråkig LinkedIngrupp administreras av Drusilla. Gå in på ditt LinkedIn-konto och skriv in ”Four Rooms of Change” i sökfältet och klicka på förstoringsglaset.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: