Fyrarummaren i Ronnaskolan

Alla vuxna på Ronnaskolan har nu använt Förändringens fyra rum i omkring ett och ett halvt år. Efter att ledningen gjort studiebesök på två Fyrarummaraktiva skolor bestämde man sig för att starta upp i klassrummen i F-3 delen i början av mars.

Nu också i klassrummen

Vi träffade samtliga ca 35 lärare tillsammans med en mycket erfaren klassrumsanvändare för en hands-on workshop där man fick prova på klassrumskit och steg-för-steg-guider. Och nu är man igång. Vi kommer naturligtvis att följa den här implementeringen noga och återkomma med erfarenheter och resultat.

Henrik Ljungqvist är sedan ett par år rektor på Ronnaskolan och sedan tidigare certifierad användare av Fyrarummaren. Han har alltså kunnat genomföra en hel del av ”vuxenjobbet” själv, alltså att introducera lärare och övrig personal, att låta dem fördjupa sig med Personlig dialektik och förstås arbeta med Organisationsbarometern.

Nu är det alltså elevernas tur att tillsammans med sina lärare skapa en bättre lärmiljö och därmed bättre resultat.

Årskurserna 4 och 5 har planerad klassrumsstart i augusti och sedan får erfarenheterna avgöra när 6-9 ska ombord.

Under lärarfortbildningen delas erfarenheter från skolor i Sverige, Finland och Australien. Här Marie-There ”Fiffi” Mellström och Drusilla Copeland. De vuxna har under loppet av ett par timmar konstruerat sin Fyrarummare.

Rektor och lärare placerar sina magneter på den plats i Fyrarummaren som motsvarar den egna upplevelsen här och nu.

Alla vuxna i F-3 tränar på att konstruera Fyrarummarens innehåll – den som ska användas i klassrummet – på precis samma sätt som eleverna senare kommer att göra under handledning av sin(a) lärare. Hela den här utbildningsinsatsen tar en halv dag i anspråk. Då är de vuxna rustade att handleda sina elever att komma igång i sin arbetsmiljö, klassrummet. Det förutsätter förstås att de är vana att använda vuxenvarianten innan. Och det var de här otroligt entusiastiska lärarna. De hade handletts av sin rektor under mer än ett år.

Lycka till Ronnaskolan!