Fyrarummaren i Torsby Kommun

Ett exempel på hur man tänker hela människan är att man letar alla faktorer som är ARBETSPÅVERKANDE på individen. Det kan alltså vara belastning på andra livsområden än arbetsrelaterade. Hänsyn tas även till dessa därför att man vet att det lönar sig! Man ser det som direkt olönsamt att dela upp åtgärder så att endast faktorer i arbetslivet skulle ha betydelse för olika insatser.

torsby2

Denna övertygelse om arbetspåverkande faktorer gör också att man i Torsby kommun använder sig av förebyggande sjukpenning INNAN någon blir sjuk för att undvika att  ohälsa/stress accelererar. Detta kombineras med en kartläggning, där bl a PS matrisen används för att man fundera över  hur det skulle kunna vara om 1 år. Härefter finns rehabiliteringsprogram som rullar om 6 veckors perioder. Under denna period introduceras samtliga efter hand i Fyrarummaren.

Begreppen Tes och Antites användes under presentationen och ett ständigt sökande efter Syntes.

Likaså påpekades att det har avgörande betydelse att politiker och ledning är helt med och själva kommunicerar i linje med hur man arbetar med medarbetarna.

Det framhölls också att det finns inga heliga kor (inga tabun tolkar jag, Eva in i det)

torsby1

– ”Det blir inte bättre med tiden”

tosby3

– Detta var såå intressant, uppfriskande och helhetsorienterat!

Tillbaka