Workshop – Lär känna Fyrarummaren i skolan

Öka dina möjligheter att skapa förbättrat samarbete, effektivitet, arbets- och lärmiljö i skolan.

Lär känna konceptet Fyrarummaren® – teorin, modellen, analysinstrumenten och verktygen.

Ta del av den verkliga nyttoeffekten genom att prova på Introduktion till Fyrarummaren® och Organisationsbarometern® – två helt unika utvecklingshjälpmedel. Såväl individuella som organisatoriska behov blir tydliga liksom vad som behöver göras.

Få en överblick över de applikationer som utvecklats speciellt för klassrums- och skolanvändning och som engagerar både vuxna  och elever. Detta får mycket positiva effekter – inte minst att eleverna kan ta mycket större ansvar för sin egen inlärning.

Workshops genomförs i Stockholm och Göteborg

Kontakta Bengt Lindström för mer information

Tillbaka till navigeringen