Fyrarummaren i skolan –välkommen på infomöte!

Ta del av hur Fyrarummaren® hjälper skolor – och hur den kan hjälpa din skola – att skapa bättre förutsättningar för elever, för elever med särskilda behov, för lärare, pedagoger och skolledning, för elevhälsoteamet och inte minst för familjer och anhöriga – förbättrade möjligheter för lärande och utveckling.

Ingen skola som försökt införa Fyrarummaren bland både personal och elever har hittills misslyckats – vare sig i Sverige, i Finland eller i Australien. Och alla erfarenheter har lett fram till en ”best practice”, ett stegvis införande som leder till att man på några månader kan ha Fyrarummaren ”i drift” i alla grupperingar av vuxna och i alla klassrum.

Vi presenterar kortfattat den forskning och det utvecklingsarbete som lett upphovsmännen fram till den Fyrarummare som visar sig fungera lika bra för både vuxna som för elever i alla åldrar. Och som dessutom fungerar i alla kulturer där den prövats.

Resultaten då?

Vi kommer även att ge exempel på vilka resultat olika skolor uppnått samt ge en uppfattning om vilka resultat och effekter ni kan nå i er organisation med hjälp av Fyrarummaren® i skolan. Här hittar du mycket mer information om Fyrarummaren i skolan och en hel del korta videoinspelningar med lärare och rektorer.

Varför blir Fyrarummaren så populär i de skolor där den prövas?

Ta del av hur man enkelt kan ge alla elever och alla vuxna i vilken skola som helst en möjlighet att delta i skapandet av den arbets- och lärmiljö som är tillräckligt bra för alla som vistas där, för att alla ska kunna få fler av sina behov tillgodosedda – att helt enkelt skapa mer meningsfullt lärande.

Påverkas kränkande särbehandling?

Erfarenheterna är entydiga: Mobbingen och mobbingtendenserna minskar dramatiskt tillsammans med både grövre och lättare fall av kränkande särbehandling – redan efter kort tids användning. Därför blir Fyrarummaren ett effektivt verktyg för att få likabehandlingsplanerna i konkret drift.

Senaste exemplet

I början av mars inleddes arbetet med att införa Fyrarummaren i alla klassrum i Ronnaskolans F-3 del. I augusti startar man i åk 4 och 5.

I bästa fall kan vi få en första redovisning av erfarenheter  vid infomötet den 21 april.

Intresserad av ett studiebesök?

Varje termin anordnas studiebesök på Fyrarummaraktiva skolor där man får tillfälle att se och uppleva hur Fyrarummaren används i klassrumsmiljö samt att samtala med både lärare, elever och skolledning om deras erfarenheter.

Kom först på ett infomöte. Om du fortfarande är intresserad – anmäl dig då till ett av de studiebesök som är planerade.

Tider

Stockholm

 • Fredag den 21 april kl 14.00-16.00

Plats: Drottninggatan 55, 2 tr, Stockholm.

Pris: Avgiftsfritt.

Mer information: Kontakta Bengt Lindström, Fyrarummaren AB på 070 – 373 43 88 eller Pia Anagrius, Strategihuset på 070-757 17 45 eller gå till kontaktsidan.

ANMÄLAN

  Jag anmäler mig till informationsmöte den

  Datum

  Ort

  Ditt namn

  Din epost

  Företag

  Adress

  Telefon

  Ditt meddelande

  Mer information om Fyrarummaren i skolan hittar du här!

  Tillbaka till navigeringen

  Navigeringslänk