Fyrarummaren i Finland

Företaget Neljä Huonetta Oy ansvarar för all Fyrarummarverksamhet i Finland. Det innebär bland annat:

  • Att organisera certifieringsprogram
  • Försäljning och distribution av analysinstrument och verktyg
  • Att organisera finskt Användarforum
  • Försäljning av företags- och organisationslicenser
  • och annan Fyrarummarförenlig verksamhet

Kontakt i Finland

– Vill du certifiera dig i Finland?
– Vill du hitta en certifierad konsult i Finland?
– Vill du diskutera att lyfta in ett certifieringsprogram till ett företag eller en kommun?

 

Kontakta Harry Johansson, VD för Neljä Huonetta Oy.  harry.johansson@neljahuonetta.fi
Telefon: +358400 51 22 98

neljahuonetta.fi


Muutoksen neljä huonetta Suomessa

 

Neljä Huonetta Oy vastaa Muutoksen neljä huonetta – toiminnasta Suomessa.

– Sertifiointiohjelmien järjestämisestä
– Analysointivälineiden ja työkalujen jakelusta
– Käyttäjäfoorumin järjestämisestä Suomessa
– Yritys- ja organisaatiolisenssien myynnistä

Yhteydet Suomessa

– Haluatko sertifioitua Suomessa?
– Halutako löytää sertifioidun konsultin Suomessa?
– Haluatko keskustella voisiko järjestää organisaation tai kunnan sisäisen sertifiointiohjelman?

 

Ota yhteys Harry Johanssoniin, Neljä Huonetta Oy:n toimitusjohtajaan!  harry.johansson@neljahuonetta.fi
Puh. +358400 51 22 98

www.neljahuonetta.fi