Fyrarummaren är nu etablerad även i Tyskland!

av Marie Lindgren den 29 november 2018

Den 6-7 december påbörjas vårt nya certifieringsprogram i Tyskland. Det tyska företaget Contur är Fyrarummarens blivande distibutör för Förändringens fyra rum. Ett mycket givande samarbete tar nu sin början med  väl etablerade och erfarna konsulter, som ser en stor efterfrågan på den tyska marknaden.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: