Fredag

Vi räknar med att årets Användarkonferens  kommer att bli välbesökt och planerar för mellan 50 och 100 deltagare.

Tid: Konferensen öppnar onsdag den 30/8 kl 13.00. Registrering från kl 12.00. Konferensen avslutas fredag den 1/9 kl 13.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
Program Dag 3: Nedan ser du huvudattraktionerna


Dag 3: Fredag 1/9, kl 9-13.    

Arbetsmiljö –
Tre helt olika öppningar – som alla ger oss användare lite extra draghjälp, om vi vill. 

1) Medarbetarenkäter vs Organisationsbarometern

Forskaren: ”Man lyssnar på medarbetarna – men det är ingen som hör!”

Peter Svensson, docent och lektor på Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. Peter har genomfört uppmärksammad forskning om medarbetarenkäter. I fallstudien deltog sju organisationer; en stadsdelsförvaltning, ett sjukhus, en utvecklare av mobilteknologi, en kemifabrik, en matproducent, en region och en matvarukedja. Sammanlagt gjordes 69 intervjuer med chefer och medarbetare om hur de genomför och analyserar enkäterna.

Mycket pengar läggs på enkäterna, som har stor symbolisk betydelse. Enligt studien har företagen tre olika syften för sina medarbetarenkäter. Dels anser man att det krävs enligt arbetsmiljölagen, dels skulle en enkät bidra till arbetsplatsdemokrati genom att göra varje röst hörd och slutligen ge alla möjlighet att bidra till organisationsförändringar och verksamhetsförbättringar.

Här kan du läsa en artikel om Peters forskning i Unionens nättidning Kollega

Vi tar del av hans uppmärksammade data och diskuterar slutsatserna.

Därefter undersöker vi Organisationsbarometern som alternativ resp komplement till anonyma enkäter – för att bli bättre rustade att hjälpa våra klienter och kunder att kunna bli mer välinformerade och göra klokare val.

2) Afs, SAM och OSA. Här ges en rapport från gruppen som arbetar med konceptet ”Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete”. Vi reder ut begreppen en smula och du får ett helt koncept med dig.

Under året olika konstellationer användare arbetat på temat, bland andra Marie Lindgren, Bengt Lindström, Alexandra Moore, Paul Nordström, Eva Persson, Camilla Wiberg och Eva Widegren. Arbetsupplägget som så småningom mer kommit att likna ett koncept, har kommit att kallas för ”Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete”. Under fredagen får vi veta mer!

Det kan vara bra att redan nu känna till att Fyrarummaren AB är en av AFA godkänd utbildningsanordnare i systematiskt arbetsmiljöarbete. Organisationsbarometern med hela sin arbetsprocess utgör ett träffsäkert stöd för att uppfylla anspråken i Afsen.

3) Torsby har för tredje året i rad lägst sjuktal bland sin personal av landets 290 kommuner – det är bara att lyfta på hatten och gratulera till ett så framgångsrikt långsiktigt arbete.

Kortversionen är att man på knappt 10 år gått från att ha bland de allra högsta sjuktalen i Sverige (ca 10%) till att nu tre år i rad uppvisa de allra lägsta (ca 4%). Enligt vissa beräkningar innebär det en kostnadsreduktion på ca 27 miljoner per år. Det är mycket skattepengar för en liten kommun i nordvästra Värmland. För att inte tala om det lidande som både personal och brukare slipper ha jämfört med hur det var.

Och bäst av allt (för oss i Användarforum): Vi kan känna oss så stolta och glada över att både Torsby kommun och deras företagshälsa Hälsolänken menar att Förändringens fyra rum har en central roll i den utvecklingen.

Med dessa tre titthål och kanske några fler;
Så kan vi dra nytta av vad som händer på Arbetsmiljöområdet och de resultat Fyrarummaren faktiskt uppvisat! 

Vi möter troligen även ett kundföretag med en för det här ämnet relevant Fyrarummarupplevelse bakom sig.

Arbetet startar kl 09.00 och pågår till 13.00 då hela konferensen avslutas.


Gå till:

Program Dag 1, onsdag den 30/8   –> klicka här
Program Dag 2, torsdag den 31/8   –> klicka här

Tillbaka