Fredag 26 augusti

Nya AFS och hur Fyrarummaren kan användas – och redan används

Regeringen gör en stor satsning på Arbetsmiljö fram till och med 2018 med ett antal prioriterade områden, utbildningar och åtgärder. Fyrarummarens metoder och analysinstrument kan bli en aktör att räkna med, och vi arbetar med frågan hur alla som är certifierade och under utbildning samt våra kunder kan ta del av dessa möjligheter.

Efter att ha introducerat dagen och ämnet ägnade vi en stund i grupper där vi läste den nya AFSen. Vi visade delar av filmer som Arbetsmiljöverket har producerat och ställde oss frågan – Hur kan Fyrarummaren bidra för att åstadkomma ett bra och godkänt arbetsmiljöarbete? Vilka instrument?

f4

f1

f2

f3 f4 f6

Två exempel på organisationer som redan använder Fyrarummaren för arbetsmiljöarbetet nämndes.

SMHI vill gå från enkät till dialog och arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Här finns en grupp inom HR som är certifierade och där idén har vuxit fram att använda Fyrarummaren i hela myndigheten, 650 medarbetare, för att identifiera risker i arbetsmiljön och ha en kontinuerlig dialog.

Framöver får vi ta mer del av det arbetet.

En annan verksamhet ville använda Organisationsbarometern på sina fyra geografiskt spridda enheter för att arbeta med både nuläge, få koll och samtidigt identifiera de viktiga frågorna runt  arbetsmiljön. Inte minst systematiken med åtgärder och ommätning. Chefens inbjudan till Organisationsbarometern såg ut så här – läs mer

Efter att alla grupper rapporterat delade vi in oss i olika konstellationer för att arbeta med de här frågorna. En grupp bildades som arbetar vidare med vad Fyrarummaren kan erbjuda och hur det ska formuleras. Mer information kommer snart!

f1

f2

f5

Tillbaka