Forskning: medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar vs Fyrarummaren och Organisationsbarometern

Kort bakgrund

Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet har tillsammans med forskarkollegorna Magnus Larsson från Copenhagen Business School och Robert Holmberg vid Psykologiska Institutionen på Lunds universitet i ett stort projekt studerat medarbetarundersökningar i ett antal stora och medelstora organisationer. Resultaten är än så länge preliminära.

Så fungerar medarbetarundersökningar – preliminära och viktiga forskningsresultat

Innehållet i det här tillskottet är viktigt för alla som arbetar med Förändringens fyra rum och alldeles särskilt genom kopplingen till Organisationsbarometern. Peter Svensson från Lunds Universitet berättar om just det här på konferensen. Resultaten som redovisas i den här föreläsningen är preliminära i den meningen att de inte är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och peer-reviewade. Men enligt Peter Svensson så kommer resultaten i huvudsak att stämma överens med det här innehållet.
Se filmen här  Lösenord: Tystnad2017

Det finns många guldkorn här för oss Fyrarummaranvändare. 18 min och 50 sekunder in i presentationen säger Peter:

”Den repressiva makten är nästan alltid dålig för den förhindrar oss att utveckla oss och den begränsar vår autonomi… och den förhindrar oss att uttrycka vår åsikt. Det vill säga den tystar oss. Det är kanske det mest intressanta forskningsresultatet som vi kom fram till, ”The silencing of the voice” helt enkelt – att medarbetarundersökningar tystar medarbetarna, den tystar medarbetarna! – och det är repressiv makt”

Ta god tid på dig – där finns många fler guldkorn och kunskapsbitar att hämta!

I det här korta klippet (2 min 38 sek) från den efterföljande diskussionen svarar Peter på en fråga från en deltagare som lät ungefär så här: ”Och hur ser du då på Fyrarummaren och Organisationsbarometern i ljuset av resultaten från er forskning?”
– ”Mitt intryck är att många av de problemen hanteras på ett bra sätt [med Organisationsbarometern]…”.
Se klippet här  Lösenord: Tystnad2017

Ladda ner rapport och Powerpoint