Fördjupningsinstrument

Teambarometern

Teambarometern hjälper grupper och team av alla tänkbara slag att fungera bättre och mer produktiva tillsammans. Läs mer

Livstillfredsställelseindex

Livstillfredsställelseindex ger en indikation på hur en person upplever sitt liv; i hur hög grad han eller hon känner sig tillfreds med hur det ser ut idag och vad som saknas eller behöver utvecklas. Läs mer

Familjebarometern

Familjebarometern hjälper en familj att fundera över hur man egentligen har det tillsammans. Läs mer

Lagidrottsbarometern

Lagidrottsbarometern hjälper ett lag eller idrottsteam och dess ledning att besvara frågorna: Hur har vi det? Vad kan bli bättre? Hur kommer vi dit? Läs mer

Jämställdhetsbarometern

Den mäter hur befintligt jämställdhetsarbete uppfattas och hur organisationen förhåller sig till jämställdhet som mål. Den visar upp vad som fungerar bra och var det grusar i maskineriet. Den ger också anvisningar om hur arbetet kan utvecklas. Läs mer