Ledarskap

Många hundra – ja faktiskt många tusentals – chefer och ledare använder konceptet Fyrarummaren regelbundet i sitt ledarskap. Många gör det varje dag. De gör det för att Fyrarummaren förenklar tillvaron och gör den mer hanterbar. Och för att alla ens medarbetare och inte minst den egna chefen också kan förstå och använda den. För att den är så tillgänglig OCH mångsidig.  

De gör oftast detta sedan de tagit hjälp av en extern eller intern resursperson, en certifierad användare, för att tillämpa Fyrarummaren inom sitt ansvarsområde.

Introduktion till Fyrarummaren™ och Organisationsbarometern® är ofta inkörsporten. Har man en gång använt dessa instrument med sin enhet eller sin ledningsgrupp och upptäckt kraften de framkallar – då vill man fortsätta att arbeta vidare med den under lång tid.

Det mest kända exemplet på långsiktig användning är ett av världens mest kända och mest framgångsrika företag som fortsätter att använda Fyrarummaren över hela världen efter mer än 15 år. För att det påverkar lönsamheten OCH företagskulturen.

Fördjupning och breddning av Fyrarummarerfarenheten för team och ledningsgrupper kan ske på flera olika sätt. Ett kan vara med hjälp av Personlig dialektik™, där man bland mycket annat får direkt kontakt med sina egna och andras preferenser för de psykologiska rummen Nöjdhet, Censur, Förvirring respektive Inspiration. Att ha koll på sin förmåga, att fortsätta att tänka klart även i pressade situationer, liksom att ha tillräcklig koll på sina försvarsmekanismer är en överlevnadsfråga i många sammanhang.

Certifierade användare har dessutom tillgång till en rad andra instrument, hjälpmedel och verktyg för att stödja fördjupning och breddning.

Ytterligare andra chefer och ledare har tagit steget fullt ut och certifierat sig, för att bli mer kompetent i förändringsledning samt för att friare och mer obundet kunna använda Fyrarummarens analysinstrument, modeller och verktyg.

Fyrarummaren – den ultimata ledarskapsmodellen

För dig som chef – och för din ledningsfunktion – ger den tveklöst säkrare riktning för beslut, styrning, stöd och kontroll.

Några vittnesmål
Här beskriver en chef hur hon som certifierad användare tillämpat Fyrarummaren i sitt ledarskap inom en större organisation.

”Jag använde Introduktion till Fyrarummaren och Organisationsbarometern för att lära känna individerna, teamen och organisationen. Vi definierade gemensamma mål, diskuterade verksamhetsfrågor och utmaningar för verksamheten och företaget. Rigas Shared Service Center är som ett medelstort företag med runt 200 anställda som arbetar med nästan alla Tele2s länder. För mig var det viktigt att också förstå kulturella olikheter och skapa en gemensam plattform när vi pratade förändring och utveckling. Framförallt för att öka kundfokus och klara konkurrensen på marknaden.
Fyrarummaren ger insikt på djupet, inte bara för arbete utan också på alla andra plan, och den kan användas överallt.”
Elisabeth Sandström
F d platschef i 3 år på Tele2 Shared Service Center Riga

Fler exempel kommer att publiceras här vartefter vi sammanställer dem. Kom gärna tillbaka hit!