Familjen – eleven – skolans personal

När Bengt Lindström träffade sex av Ulla Janssens elever som verkligen var pionjärer,  framkom det att några av dem helt på eget bevåg ”tagit hem ”Barnens Fyrarummare™” till sina familjer. De hade placerat den på kylskåpet med magneter och allt.
– Ja men visst – så måste det förstås vara!

Någonting som fungerar så bra med vuxna i till exempel skolan – och som fungerar så bra i klassrummet redan från förskoleklass – om samma idé kunde användes i elevernas familjer, vad skulle då kunna uppnås? Därför är nu ett ”Familjekit” under utveckling. Och föräldragrupper står på kö i Australien för att få pröva.
Här en bild från ett föräldramöte om Fyrarummaren på ett college i Melbourne.