Två församlingar blev en

Med hjälp av Förändringens fyra rum lyckades två församlingar gå samman till en på bara ett år.

Stockholms stift beslutade om en genomgripande organisationsförändring. Två församlingar skulle bli en och vi fick 12 månader på oss. Förändringens fyra rum blev tidigt ledningsgruppens verktyg i processen. En tid med stora motsättningar och kamp följde när två traditioner och arbetssätt skulle länkas samman i en ny organisatorisk verklighet.

Vid den senaste avstämningen i maj 2010 – med hjälp av Organisationsbarometern – hände något ”nästan gudomligt” – den blev vår manometer. Vi ventilerade för första gången det som höjde trycket i vår organisation!

Två i ledningsgruppen har samtidigt genomgått certifieringsprogrammet. Det har gett tyngd inåt och vi kom i mål.

Kurt Sundén
Kyrkoherde
Svenska kyrkan i Spånga-Kista

Peter Rapp
Kanslichef
Svenska kyrkan i Spånga-Kista