IKEAs egen Fyrarummare

Över hela världen arbetar IKEA sedan mer än tio år med Förändringens fyra rum. Möbeljätten har till och med en egen Fyrarummare.

IKEAs egen Fyrarummare

IKEA tecknade 1999 ett företagsavtal om användning av Förändringens fyra rum® i hela koncernen och över hela världen. Två specialutgåvor arbetades fram, en på svenska och en på engelska. Förändringens fyra rum används numera i hela IKEA-koncernen och med oerhört lyckade resultat.

Tomas Oxelman är den på IKEA som var ansvarig för införandet och som tillsammans med Claes Janssen arbetade fram det IKEA-specifika materialet, som kom ut i sin första utgåva 1999.

Så här skriver Tomas i ett brev till Claes Janssen i mars 2008, tio år senare (publiceras med tillstånd av Tomas Oxelman, IKEA):

Fyrarummaren är en jättegrej på IKEA och ingen annan modell har fått ens i närheten av den spridningen. Jag är själv lite överraskad över hur en modell kan få en sån genomslagskraft. Nu ska man i sanningens namn säga att vi jobbar ju lite avskalat med modellen som du vet och många har en begränsad förståelse. Men det är kanske det som gjort den så populär. Alla kan ganska snabbt sätta sig in i grunderna och det är ett måste idag om så många ska kunna haka på. Senast har den gjort sitt inträde i Japan. /… / Lasse som jobbar där som retail manager har gjort Fyrarummaren till en ”måste kunna-modell” för alla chefer. Och det funkar!

Vill du veta mer om hur IKEA använder Fyrarummaren?

IKEA bygger vidare med hjälp av Förändringens fyra rum. Kontakta oss om företagslicenser och interna certifieringsprogram.