Halverad ledtid på laboratoriet – så fungerar Fyrarummaren med Lean

Med Fyrarummaren och Lean lyckades universitetssjukhuset att vända frustration till stort engagemang. Tiden från det att prover lämnades till laboratoriet och att resultatet nådde kliniken halverades.

Provinlämningen på ett stort universitetssjukhus hade länge betraktats som en problemverksamhet. Klinikerna – som är beroende av provresultaten för sin del av arbetet – var frustrerade och den interna personalomsättningen var hög.

Uppdraget

Läget beskrevs så här:

  • Dålig arbetsmiljö.
  • Mycket stress.
  • Monotona arbetsuppgifter.
  • Kunderna –  dvs. klinikerna – var frustrerade.
  • Hög intern personalomsättning.

Resultatet

Här är några av de positiva effekter som Förändringens fyra rum, tillsammans med att man infört Lean, inneburit för provinlämningen:

  • Fyrarummaren byggde förändringskompetens genom ökat medvetande kring vad det innebär att leva i förändring.
  • Ett ständigt pågående förbättringsarbete genom avcensurering av problem och avvikelser i det dagliga arbetet.
  • Halverade ledtider.
  • Ett brinnande engagemang hos personalen och nöjdare kunder.

Helena Borges
Grandezza Konsult AB