Fyrarummaren bidrar till mätbart förbättrad kundservice hos Volvohandlarna

Pressbild från Volvo

I både Sverige och Norge använder Volvohandlarna Förändringens fyra rum® i sitt ledarskapsprogram.

– Ibland kan det vara svårt att utvärdera utbildningsinsatser, men i det här fallet har det gått bra, berättar Ola Trouvé som är en av konsulterna som för IHM Business Schools räkning hjälpt Volvohandlarna att föra in Fyrarummaren® i organisationen.

Sedan två år tillbaka ingår Fyrarummaren som ett moment i ledarskapsprogram i svensk och norsk Volvohandel. Och under det senaste året har Fyrarummaren också använts i Sverige för att följa upp och utveckla kundbemötande och kundlojalitet. Det är ett Volvokoncept som kallas Customer Satisfaction 2.0.

Mottagandet har varit mycket positivt och uppskattat och uttrycken och insikterna från Fyrarummaren används på flera håll.

Volvohandlarna har använt instrumenten Introduktion till Förändringens fyra rum och Personlig dialektik.

Vill du veta mer om hur Volvohandlarna använder Förändringens fyra rum, så kontakta gärna Ola Trouvé på ola.trouve@fyrarummaren.se.

Foto: Volvo Car Group.