EWAB Engineering AB

Alf Jivegard, CKO hos EWAB Engineering har varit certifierad på Förändringens fyra rum sedan tidigt 2011. Nu, i december 2014 träffas vi igen när Alf genomgår en certifiering på ett fördjupningsinstrument – Teambarometern.

Se och hör här vad Alf har att säga om Fyrarummaren i ett högteknologiskt företag.

Varför inför man Förändringens fyra rum?

Fyrarummaren är en AHA-upplevelse!

Fyrarummaren i koncernledningen

Konkreta resultat !!!

Min yrkesroll har påverkats positivt!

På engelska

Why use The Four Rooms of Change in your company?

The Four Rooms of Change has affected the Group Coordination Team

My professional development with The Four Rooms of Change

EWAB_logo_138x42.gif

EWAB Engineering Group – fakta i sammandrag.

Affärsfokus: Industriautomation, särskilt för bilindustrin.

Omsättning: 50 Milj €

Anställda: Ca 300

Lokaliseringar: HK Sverige, Tyskland (2 platser), Kina, Argentina, Schweiz, Spanien, Frankrike, England, Italien, USA (3platser), Brasilien. Representation i Mexiko.

Största kunder: Volkswagen, Volvo, Chrysler, ZF, Daimler, Ford, Audi med flera.

Web: www.ewab.com