Barnens Fyrarummare förändrar klassrummet

Förändringens fyra rum påverkar en hel skola. Och mest påverkar den i varje klassrum där den används. Tillsammans kan det upplevas som ”en ny skola”.

Rekolanmäki heter en skola som ligger i kommunen Vantaa, strax norr om Helsingfors. I Vantaa finns många subkulturer och ansenliga sociala svårigheter med bland annat 17 olika hemspråk i skolan.

Heini Bargum är lärare på skolan som har 40-talet vuxna. Heini är en av de två pionjärer som gjorde studiebesök på Vasaskolan i Strängnäs för snart fem år sedan. Sedan dess har all personal använt de olika instrumenten i Fyrarummarserien och drygt 10 klasser har använt Barnens fyrarummare.

Se och hör Heini berätta om sina erfarenheter, både om hur hon som lärare påverkats, vilken hjälp eleverna fått och inte minst hur Fyrarummaren verkar i hennes egen familj.

Heini Bargum
Rekolanmäki Skola