Cases – fallstudier som visar Fyrarummaren i praktiken

Hur kan det se ut när ett företag, en myndighet eller en organisation använder Förändringens fyra rum? Här är några exempel.

Mo Gårds Folkhögskola

Carina Boman är VD och rektor på Mo Gård Folkhögskola där all undervisning sker på teckenspråk. Verksamheten är lokaliserad på fyra orter i Sverige; Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp. Carina berättar inspirerat om en utvecklingsresa som gjort verksamheterna på de fyra orterna mer välfungerande och skapat välmående medarbetare som trivs. Både ledare och medarbetare har utvecklats. En verksamhet är nedlagd och en ny har etablerats. Problem och konflikter har hanterats. Sist men inte minst lyfter Carina också sin egen utveckling med flera stora förändringar.

Läs mer

Ronnaskolan i Södertälje

Efter att ledningen gjort studiebesök på två Fyrarummaraktiva skolor bestämde man sig för att starta upp i klassrummen. Henrik Ljungqvist, rektor på Ronnaskolan och certifierad användare av Fyrarummaren har  genomfört Personlig dialektik och Organisationsbarometern med lärare och övrig personal. Alla vuxna på Ronnaskolan har nu använt Förändringens fyra rum i omkring ett och ett halvt år.

Nu är det alltså elevernas tur! Först ut är årskurserna F – 3. Samtliga ca 35 lärare deltog i början av mars 2017 i en Workshop tillsammans med en mycket erfaren klassrumsanvändare. Klassrumskit och steg-för-steg-guider introducerades, och nu är man igång! Den 11 september 2017 var det så dags för lärarna i årskurserna fyra och fem att växla från Fyrarummaren för vuxna till att införa den i sina klassrum.

Lycka till Ronnaskolan! Läs mer!

EWAB Engineering AB robotiserar bilindustrin

EWAB_logo_138x42.gif

Förändringens fyra rum är en av verktygslådorna som hjälper EWAB att hålla sig i världseliten. Här kan du se och höra några korta intervjuer med EWABs CKO, Alf Jivegard om hur Fyrarummaren har bidragit och vilka resultat som skapats. Följ den här länken

Tre år med Fyrarummaren i hela organisationen

Kooperativet Viol har utvecklats med Fyrarummaren i alla delar av sin organisation. Här sammanfattar verksamhetschef Eva Rye-Danjelsen och konsult Paul Nordström hur implementeringen fungerat såväl på en personlig som organisatorisk nivå. Videon spelades in på det årliga användarmötet i september 2013.

Ta del av fler exempel från en mängd olika verksamheter här nedan.

Fyrarummaren utvecklar Volvohandeln

Volvos återförsäljare i både Sverige och Norge använder Förändringens fyra rum i sin ledarskapsutveckling. Läs mer.

Implementering i Malmö Stad, Fyrarummaren med 3000 medarbetare och 140 chefer


På en av de årliga användarkonferenserna berättar Kristina Aurell om hur Förändringens fyra rum implementeras i en stor förvaltning mitt i omorganisationen. Hör berättelsen!

Två församlingar blev en

Med hjälp av Förändringens fyra rum lyckades två församlingar gå samman till en på bara ett år. Läs mer.

Fyrarummaren utvecklar IKEA

Sedan 15 år använder möbeljätten IKEA Förändringens fyra rum med sin personal och ledning världen över. ”Fyrarummaren möblerad av IKEA”. Läs mer.

”Det är magiskt, och det fastnar”


 Ola Trouvé om några av sina erfarenheter av arbete med Förändringens fyra rum i olika sammanhang, från små grupper på 7-8 personer till större sammanhang med 75 eller mer. ”Det är magiskt – det blir enklare att prata om det som kanske var lite svårt att prata om.”

Förändring som fungerar – också i Afghanistan

Organisationsbarometern kom till användning i Afghanistan och visade att Fyrarummaren fungerar, oavsett land och kultur. Läs mer.

Halverad ledtid – och kraftigt sänkt sjukfrånvaro på laboratoriet

Med Fyrarummaren och Lean lyckades universitetssjukhuset att vända frustration till stort engagemang. Läs mer.

Förändringsarbete i familjen

Förändringens fyra rum är inte bara användbar i arbetslivet. Det är inte alls ovanligt att den förändrar också familjerelationer. Läs mer.

Fyrarummaren förbättrar hela skolor

Inspirerad av hur skolorna i Strängnäs arbetat med Fyrarummaren tog Heini Bargum med sig den till sitt finska klassrum. Läs mer.

Angela Scaffidi, organisationskonsulten

Angela Scaffidi, organisationskonsult i Australien och certifierad användare av Förändringens fyra rum berättar här om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och sina kunder.
 
Läs några exempel från andra länder!