Utveckling med hjälp av Förändringens fyra rum!

Förändringens Fyra rum är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.

Fyrarummaren fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ, grupp eller systemnivå. Finns översatt till ett stort antal språk. Välkommen att prova på eller certifiera dig!

Fyrarummaren som den också kallas, har i decennier hjälpt – och fortsätter att hjälpa – hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas, världen över.

 

En nöjd grupp som precis avslutat Organisationsbarometern. Tasmanien oktober 2017.

 

Grattis Torsby kommun, friskast tre år i rad!

Torsby kommun har för tredje året i rad friskast personal av Sveriges 290 kommuner. Här kan du läsa nyheten på Torsby kommuns webbplats där HR-strateg Tina Bengtsson berättar. Tillsammans med certifierade användaren Inger Bergkvist från Hälsolänken AB medverkade Tina på Användarkonferensen 2016 då Torsby för andra året i rad uppvisat lägst sjuktal i landet. Tina och Inger berättade om det långsiktiga arbete med vilket man gått från högsta till lägsta sjuktalen i landet på några år och där Fyrarummaren spelat en central roll. Läs mer och ta del av artiklar som beskriver vad Torsby kommun gjort för att lyckas.

Användarkonferens för kvalitetsutveckling

Användarkonferens för certifierade användare med fokus på erfarenhetsutbyte, lärande och kvalitetsutveckling. Årets konferens genomfördes den 30 augusti till 1 september i Stockholm. Gäster och användare från Sverige, Australien, Italien och Kroatien deltog på årets konferens.

Angela Scaffidis erfarenheter

Angela Scaffidi har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk!”

Prova på!

Välkommen att delta i workshop eller informationsmöte om Förändringens fyra rum. Prova på

Certifiera dig!

Du som vill kunna använda Förändringens fyra rum professionellt och kommersiellt behöver certifiera dig. Läs mer här

Företagslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.