Det är vi som leder Certifieringsprogrammen

Fram till det att pandemin slog till alldeles i början av 2020 så leddes Certifieringsprogrammen i Sverige framför allt av
• Bengt Lindström, grundare av samarbetet med Claes Janssen 1993, igångsättare av certifieringsprogrammen 1996 och utvecklare av desamma fram till dags dato

• Eva Widegren, på det så kallade ”programledarspåret” från sin egen certifiering 2004 till dess att hon lämnade företaget 2020.

• Paul Nordström som påbörjade sitt ”programledarspår” 2009 (?) till dess att pandemin slog till och alla möten ställdes in 2020.

• Mariola Gummesson som påbörjade sitt ”programledarspår” 2015 (?) och avslutade ungefärsmatidigt somPaul Nordström som en konsekvens av dels pandemin och dels konflikten om rättigheterna 2020.

Internationellt fanns ett under lång tid uppbyggt nät av professionella och certifierade Fyrarummaranvändare som samtliga var på sina respektive ”programledarspår” med ett flertal erfarenheter av att leda Certifieringsprogram på Fyrarummaren tillsammans med någon eller flera av oss i verksamhetens kärna  – alltså Bengt, Eva och Drusilla. Dessa är:

• Mike Cook i Sydney, Australien

•Rajka Markovic, Zagreb, Kroatien

• Zvjezdana Dragojevic, Zagreb, Kroiatien

• Harry Johansson, Kerava Area, Finland

De som idag, 2023, är auktoriserade att leda certifieringsprogram på Fyrarummarens basinstrument är

Drusilla Copeland – på engelska

Bengt Lindström – på svenska och engelska

Sunita Raut – så här långt endast på svenska. Hon pratar dock flytande engelska så nu saknas bara möjligheter att delta i program på engelska för att träna upp detta också.

Ett antal ytterligare personer har nyligen visat intresse att anta utmaningen med ”programledarspåret”. Så inom några år kan vi vara betydligt fler.