Design av arbetsplats och offentliga miljöer

Hur arbetsplatsen är utformad är viktigt för såväl chefer som medarbetare. Den påverkar hur vi arbetar tillsammans och hur vi mår. Den kan inspirera eller till och med förhindra vårt arbete.

Inolvera alla i utvecklingen av smarta arbetsplatser!

Vår unika metodik innebär att vi knyter ihop mjuka värden (dvs organisation och medarbetare) med bland annat analysinstrumenten från Förändringens Fyra Rum och omsätter dem till hårda värden, det vill säga lokaler och inredning i designprocessen. Resultatet blir en väl förankrad och inspirerande arbetsplats, där den fysiska miljön matchar arbetssätt och företagskultur och håller för att utvecklas vidare inom.

Design och arkitektur är fantastiska redskap för att påverka våra sinnen som är ”första intrycket” till vår inre värld – det handlar dels om hur man upplever sin omgivning och dels om hur man processar all information för att uppnå positivt välbefinnande, energi och engagemang. Vi drivs av en enkel vision – vi utgår alltid från att människan är nyckeln till framgång. Sedan utformar vi funktionella och estetiska lokaler genom att gå hand-i-hand med våra kunder under hela processen. Att utforma smarta arbetsmiljöer idag har blivit så komplext, så att arkitekturen också måste ta hänsyn till de mekanismer som styr drivkrafterna i en organisation för att lyckas.

Alexandra Moore är arkitekt och brinner för att utveckla människor, lokaler och för att utforma inspirerande och verksamhetsanpassade arbetsplatser. Läs mer!

Egen forskning inom arbetsvetenskap har lett till utveckling av smarta arbetsplatser där människor trivs och känner engagemang

 1. Genom att använda Introduktion till Fyrarummaren skapas ett gemensamt språk och allas delaktighet i den kommande förändringsprocessen.
 2. Genom att använda Organisationsbarometern genomförs en nulägesanalys och handlingsplaner framåt.
 3. Därefter fortsätter designprocessen och skräddarsydd utformning av den nya arbetsplatsen, där alla steg i processen följs upp och säkras kontinuerligt.

Några positiva effekter

 • Uppnår affärsmålen med hjälp av en god arbetsmiljö
 • En starkare identitet/varumärke
 • Modern, flexibel  och rolig arbetsplats där människa, organisation och IT/teknik samspelar
 • Ökad social och organisatorisk hållbarhet
 • Lockar nya talanger

Se videpresentation!

Här kan du se fyra olika videoklipp där Alexandra Moore berättar mer.

Video 1   Video 2   Video 3   Video 4

 
 
 

Kom på frukostmöte!

Välkommen att vara med när Alexandra Moore och Bengt Lindström presenterar konceptet.

Tid: 08.00 – 10.00
Plats: Drottninggatan 55, Stockholm

Nästa möte genomförs den 22 februari.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Det här vill jag veta mer om!

  Telefonnummer

  Företag/organisation