De psykologiska rummen

Här ser du Fyrarummaren i sin renaste form. De fyra psykologiska rummen, de fyra psykologiska tillstånden, som vi alla rör oss i beskrivs här i nyckelord.

Med hjälp av ett av basverktygen i Fyrarummarserien, Introduktion till Fyrarummaren med Sjufrågeformuläret, kan alla människor, under kompetent handledning ta till sig teorin och förstå dess konsekvenser för sig själv, sin grupp, sin organisation och till och med sin familj eller sitt innebandylag.

Att överlämna teorin till en grupp under förhållanden där var och en kan tillgodogöra sig den med hjälp av egna erfarenheter och dessutom börja tillämpa den direkt, det tar omkring tre till fyra timmar beroende på syfte och tillämpningsområde.