Chef & Karriärs läsare: Välkomna till Fyrarummaren®

Välkommen till Förändringens fyra rums officiella webbplats

Här kan du hitta information om det mesta som rör Fyrarummaren, om var den används och till viss del hur, om vilka resultat den ger, om hur man gör för att bli certifierad användare eller skaffa en företagslicens, vilka böcker som finns att läsa om Fyrarummaren och mycket, mycket mer.

Om du vill söka efter en särskild bransch eller samhällssektor kan du börja med att klicka på fliken VAR ANVÄNDA? i menyn ovan.

Ökat ansvar och delaktighet från alla!

Ja, ja säger du kanske – det säger väl alla, vad är nytt?

Det är möjligt att många andra säger det – det vi vet med säkerhet är att Förändringens fyra rum åstadkommer ”det”.

Det finns helt enkelt ingen annan så praktisk vardagspsykologi som den Claes Janssen skapade för snart 40 år sedan. Den är verkligen unik

  • i det speciella sätt som den förmedlas på – med svåröverträffad interaktivitet och delaktighet
  • i tillgänglighet och igenkännbarhet för precis alla oavsett ålder, utbildning, hierarkisk nivå, kön, kulturell härkomst etcetera
  • i de många olika användningsmöjligheterna – mångsidigheten
  • genom sin kulturöverbryggande funktion
  • och inte minst genom de effekter och resultat som kontinuerligt rapporteras från snart sagt alla slags verksamheter

Och den kan användas av alla, på livets alla områden och i alla sociala system – inklusive familjen.

Ett exempel – den årliga Användarkonferensen

Alla certifierade användare av Fyrarummaren bjuds in till en årlig konferens, en så kallad Learning Exchange, som är till för professionell utveckling och kvalitetssäkring.

Den återspeglar i mångt och mycket hur vi arbetar med Fyrarummaren mot slutkunder. Om du följer den här länken kommer du till ett bildgalleri som visar interiörer från de senaste 9 årens Användarkonferenser. De kan ge ett hum…………

Att börja använda Fyrarummaren i sin organisation

På ingångssidan på fyrarummaren.se hittar du en video där en numera certifierad användare – och hennes konsult – beskriver de första stapplande stegen på väg mot att hela deras organisation började ”äga” Fyrarummaren i alla sina vrår, grupperingar och individer. Du hittar också videon här på YouTube

Fler sätt att sätta sig in i Fyrarummaren

Frukostmötenläs mer om och anmäl dig här

Lär-känna-workshopsläs mer om och anmäl dig här

CertifieringsprogramLäs mer om hur du blir certifierad och anmäl dig här

Konsultation – genomför någon av ovanstående aktiviteter internt eller bearbeta en angelägen situation. Kontakta någon av oss här

Kontakta en certifierad användaresök certifierad användare här

Kontakta oss – Fyrarummarens nav, eller hub – slå en signal eller maila så får du veta mer

Igen  –  varmt välkommen till Fyrarummaren®