Certifierade konsulter i Danmark?

Söker du certifierad konsult i Danmark?

Några få personer har hittills certifierat sig på Fyrarummaren i Danmark. Ingen är för närvarande aktivt cerertifierad.

Här kan du se vilka som är certifierade i Sverige. Några av dem talar flytande danska och arbetar gärna där. Kontakta oss om du vill få kontakt med dem.

Har du ytterligare frågor om hur du kan använda en certifierad konsult – hör av dig till oss.