Kroatien

Företaget Prava Formula HR ansvarar för all verksamhet kring Förändringens fyra rum i Kroatien. I framtiden sannolikt också för större delen av Balkan. Prava Formula är baserat och har sitt kontor i Zagreb. De arbetar bland annat med:

  • Organiserar och erbjuder certifieringsprogram
  • Sköter försäljning och distribution av analysinstrument och verktyg
  • Organiserar ett Användarforum på Balkan
  • Marknadsför företags- och organisationslicenser
  • Konsulterar med hjälp av Fyrarummaren i företag och myndigheter

Kontakt i Kroatien

  • Vill du certifiera dig i Kroatien?
  • Vill du hitta en certifierad konsult i Kroatien?
  • Vill du diskutera att lyfta in ett certifieringsprogram till ett företag, en offentlig myndighet, en NGO eller någon annan form av socialt system?

Kontakta Drusilla Copeland för mer information (Sverige) eller  Zvjezdana Dragojevic och Rajka Markovicwww.pravaformula.hr.