Fyrarummaren i Finland

Certifierade användare i Finland

Företaget Neljä Huonetta Oy ansvarar för all verksamhet kring Förändringens fyra rum i Finland.

Neljä Huonetta betyder fyra rum på finska och Muutoksen Neljä Huonetta betyder Förändringens fyra rum. Även det finska namnet är ett registrerat varumärke.

  • Vill du certifiera dig i Finland?
  • Vill du hitta en certifierad konsult i Finland?
  • Vill du diskutera att lyfta in ett certifieringsprogram till ett företag eller en kommun?

Kontakt i Finland

Harry Johansson

Harry Johansson
VD för Neljä Huonetta Oy
Telefon: +358400 51 22 98
www.neljahuonetta.fi