Sök certifierad användare – i Sverige

Vilka certifierar sig?

Vill du hitta en certifierad användare, som kan hjälpa dig med att använda Förändringens fyra rum i din verksamhet? Du hittar alla certifierade användare på fourrooms.net.

Läs här för att få en överblick över vilka som certifierar sig på Fyrarummaren.

Arbeta bara med certifierade användare!

Arbeta alltid med en certifierad användare när du vill använda Fyrarummaren® i din organisation. Förmodligen vill du inte åka taxi med en chaufför utan körkort och taxikort. Varför skulle du vilja använda ett potent koncept som Fyrarummaren® utan en professionell användare som inte bara har körkort utan som också är specialutbildad OCH som är utrustad med de bästa specialfordonen?

Varför är det så viktigt med certifiering?

På det sättet säkerställer du att du får hjälp av en person som genomgått en rigorös utbildning och praktisk träning, som vet hur analysinstrumenten ska användas för att ge bästa resultat. Och som kan förse dig och din organisations anställda med dem! På det sättet säkerställer du också att du och din organisation inte gör intrång i varumärkesrättigheterna. Endast aktivt certifierade användare får enligt lag och delegation använda varumärkena i något som helst kommersiellt syfte. Att vara aktivt certifierad ger rätt att använda de registrerade varumärkena och koncepten som är skyddade av lagen om immateriella rättigheter. Här finns förteckningar över alla certifierade användare. Denna uppdateras varje månad.

Certifierade användare internationellt

Finland

Australien

Danmark

Italien

Holland

England/Irland