Fyrarummaren i Australien

Företaget Clarion Learning ansvarar för all verksamhet kring Förändringens fyra rum i Australien. De arbetar bland annat med:

  • Att organisera certifieringsprogram
  • Försäljning och distribution av analysinstrument och verktyg
  • Att organisera Användarforum i Australien
  • Försäljning av företags- och organisationslicenser

Läs mer på webbplatsen www.fourroomsofchange.com.au, som drivs av Mike Cook på Clarion Learning.

Four Rooms of Change in Schools project

Teacher’s Learning Network är officiell samarbetspartner och distributör till skolor i Australien. Om du vill veta mer om vad som pågår kan du ändå gå in på TLNs webbplats där det finns en hel del material om Fyrarummaren i skolan. Du kan också köpa det magasin som gavs ut i april 2012 och som helt ägnades åt de erfarenheter som gjort av Fyrarummaranvändning i Australiska skolor från december 2010 till mars 2012. Ansvarig för den här verksamheten inom TLN är Michael Victory.

Kontakt i Australien

Kontakta Drusilla Copeland för mer information (Sverige) eller
Mike Cook (Melbourne).
www.fourroomsofchange.
com.au