Aktiva certifierade användare

Varför använda en aktivt certifierad användare?

Av kvalitetsskäl! Det finns fler än 200 aktiva certifierade användare bara i Sverige. De vidmakthåller sin certifiering dels genom att använda Fyrarummarens analysinstrument med viss regelbundenhet, dels genom att delta i möten och arbetskonferenser som arrangeras inom ramen för Fyrarummarens Användarforum.

Bara aktivt certifierade användare har tillgång till de senaste uppdaterade materialen och instrumenten, de senaste Steg-för-steg-guiderna och de senaste rönen om användningar i olika system och sammanhang. De certifierade användarna har också tillgång till all nödvändig expertis och all den samlade erfarenhet som finns ”vid källan” – inklusive upphovsmannen Claes Janssen.

Vilka är aktivt certifierade?

Ungefär hälften av dessa är professionella användare internt i sina företag eller organisationer. Ungefär hälften av dem är externa konsulter. Och mellan 10 och 15 procent av alla användare är linjechefer i stora eller medelstora företag.

Du hittar alla certifierade användare här.

Kan man använda Fyrarummaren och inte vara aktivt certifierad?

Många fler har certifierats genom åren. Av olika skäl har de inte vidmakthållit  sin certifiering. En del har pensionerats. Andra har bytt yrkesinriktning, Ytterligare andra har hittat andra hjälpmedel som hjälper dem bättre.

Man kan kanske, eller tror sig kunna – men man bör verkligen inte!

Eftersom man vare sig har tillgång till uppdaterade material och analysinstrument eller tillräcklig support så är det ingen bra idé. Dessutom är det bara aktivt certifierade användare som har rätt att använda Fyrarummarens varumärken och därmed de koncept som de registrerade varumärkena skyddar.