Certifierade användare i Frankrike?

Söker du certifierad användare i Frankrike?

Några få personer har hittills certifierat sig på Fyrarummaren i Frankrike. En är för närvarande aktivt cerertifierad. Han heter Laurent Trellu och arbetar som internkonsult och förändringsledare på Autoliv-Livbag i Pont de Buis.

Här kan du se vilka som är certifierade i Sverige. Några av dem talar flytande franska och arbetar gärna där. Kontakta oss om du vill få kontakt med dem.

Har du ytterligare frågor om hur du kan använda en certifierad konsult – hör av dig till oss.