Böcker

Beställ böcker om Förändringens fyra rum

Claes Janssen
FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM – DEL I. EN PRAKTISK VARDAGSPSYKOLOGI. Omarbetad och utökad upplaga.

Här visar Claes Janssen upp fyrarummaren fullt utbyggd. Läsaren kan med ledning av texten själv använda sig av den, individuellt eller i grupp, och förvissa sig om dess användbarhet.

 

Teorin om Förändringens fyra rum är enkel utan att förenkla. Den skildrar förändringen som en rörelse mellan fyra psykologiska »rum«, dvs. fyra livslägen, där alla kan känna igen sig, orientera sig och även påverka sin situation.

Janssen, Claes: Janssen, Claes: Förändringens fyra rum – en praktisk vardagspsykologi, A&L Partners AB 2012. Pris: 275 kronor exkl. moms och frakt.


Claes Janssen
FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM – DEL II. YTTERLIGARE 15 ÅRS ERFARENHET.

Uppföljaren till  Förändringens fyra rum. En praktisk vardagspsykologi. Innehåller erfarenheter från en mängd tillämpningar i Sverige och i andra länder.

Släpps hösten 2012. Förboka ditt exemplar!


Claes Janssen
THE FOUR ROOMS OF CHANGE – PART I.

Janssens första bok om Förändringens fyra rum i engelsk översättning. Omarbetad och utökad version.

Släpps hösten 2012. Förboka ditt exemplar!

 


Claes Janssen
THE FOUR ROOMS OF CHANGE – PART II. 15 MORE YEARS OF EXPERIENCE.

Engelsk översättning av uppföljaren till Förändringens fyra rum. En praktisk vardagspsykologi.  Innehåller erfarenheter från en mängd tillämpningar i Sverige och i andra länder.

Släpps hösten 2012. Förboka ditt exemplar!