Arkiv Böcker

Beställ böcker om Förändringens fyra rum

Claes Janssen

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM – DEL I. EN PRAKTISK VARDAGSPSYKOLOGI
Omarbetad och utökad upplaga

Här visar Claes Janssen upp fyrarummaren fullt utbyggd. Läsaren kan med ledning av texten
själv använda sig av den, individuellt eller i grupp, och förvissa sig om dess användbarhet.
Teorin om Förändringens fyra rum är enkel utan att förenkla. Den skildrar förändringen som
en rörelse mellan fyra psykologiska »rum«, dvs. fyra livslägen, där alla kan känna igen sig,
orientera sig och även påverka sin situation.

Omarbetad upplaga trycks hösten 2012. Förboka

 


 

Claes Janssen

SKRATTA MED GUD

Boken presenterar några existensiella tänkare – främst Erich Fromm, Rollo May, Irvin Yalom,
Peter Kostenbaum och Paolo Freire. Deras idéer binder författaren ihop med sina erfarenheter
och sin egen teori Förändringens fyra rum. Boken behandlar frågor som troligtvis varje reflekterande
människa ibland ställer sig, och den gör det på ett sätt som är rakt och enkelt utan att förenkla.

Pris: 275 kronor exkl. moms och frakt.

Beställ boken här 

Claes Janssen
FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM – DEL II. YTTERLIGARE 15 ÅRS ERFARENHET.

Uppföljaren till Förändringens fyra rum. En praktisk vardagspsykologi. Innehåller erfarenheter
från en mängd tillämpningar i Sverige och i andra länder.

Ny bok trycks hösten 2012. Förboka

 

 


 

Claes Janssen

ARBETETS PLÅGOR

”Mitt skrivande är en tankeföljetong, och i denna bok fortsätter jag tänka om saker som jag har
behandlat i andra böcker, censurattityd och outsiderupplevelser, skapande, djävulen, sadomasochism,
ledarskap och organisationsförändring, människans läge här och nu på jorden.”

Pris: 275 kronor exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

 


 

Claes Janssen


PERSONLIG DIALEKTIK

Dialektik betyder spänning mellan motsatser.
Boken beskriver den dialektiska konflikten mellan två alternativa sätt att förhålla sig till sig själv, till andra och samhället.

Pris: 275 kronor exkl. moms och frakt.

Beställ boken här


 

Eva Amundsdotter

ATT FRAMKALLA OCH FÖRÄNDRA ORDNINGEN

”Vi har inga större problem med jämställdhet i vår organisation”.
Det är ett vanligt uttalande i arbetslivet. Hur ligger det till med det egentligen?
Boken vänder sig till chefer, ledare och till dig som är intresserad av
förändringsarbete med fokus på genus och jämställdhet.

Pris: 222 kronor exkl. moms och frakt.

Beställ boken här


 

Stefan Jern, Siv Boalt Boëthius, Urban Hedman, Britta Högberg

GRUPPRELATIONER

I den här boken beskrivs den organisationspsykologiska riktning som
brukar kallas för Tavistock-skolan.

Pris: 375 kronor exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

  

Kjell Granström

DYNAMIK I ARBETSGRUPPER

Om grupprocesser på arbetet.

Pris: 375 kronor exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

  

Claes Janssen
THE FOUR ROOMS OF CHANGE – PART I

Janssens första bok om Förändringens fyra rum i engelsk översättning. Omarbetad och utökad version.

Ny bok trycks hösten 2012. Förboka

 

 

 


 

Claes Janssen
THE FOUR ROOMS OF CHANGE – PART II. 15 MORE YEARS OF EXPERIENCE

Engelsk översättning av uppföljaren till Förändringens fyra rum. En praktisk vardagspsykologi.
Innehåller erfarenheter från en mängd tillämpningar i Sverige och i andra länder.

Ny bok trycks hösten 2012. Förboka