Vem certifierar?

Uppgiften att certifiera inom Förändringens fyra rum worldwide är genom långsiktigt samarbetsavtal delegerat från upphovsmannen Claes Janssen till A&L Partners AB och Fyrarummaren AB. Vi som jobbar långsiktigt med att sprida Fyrarummaren® professionellt hittar du här.

Certifieringsprogramledare

Alla certifieringsprogram på Fyrarummaren® sker under ledning av särskilda certifieringsprogramledare. Dessa har lång och gedigen egen erfarenhet av att använda Fyrarummaren.  De har även genomgått ett flerårigt eget utvecklingsprogram för att växa in i rollen som certifieringsprogramledare.

Allt detta har bara ett mål, en avsikt – att säkra kvaliteten mot slutkund. Eftersom Fyrarummarkonceptet sprids i flera steg och eftersom det är ett relativt komplett koncept med mycket väl utprövad metodik, pedagogik och detaljerade steg-för-steg-guider så krävs en genomtänkt och avancerad träning av de som ska arbeta mot slutkund, till exempel en ledningsgrupp eller ett team på fabriksgolvet. Du kan lita på certifieringsprogramledarna – de står verkligen stadigt med Fyrarummaren!

Deltagare från det 44e
svenska certifierings-
programmet

 

 

 

 

Både öppna program och in-house

Under 2013 genomförs öppna certifieringsprogram i Sverige, Finland, Kroatien och Australien.

Den bärande idén är att bygga certifieringskapacitet i varje land. Detta tar några år och vi är på god väg i de länder där vi börjat. En av nycklarna är att utveckla lokala certifieringsprogramledare. Till dess den kapaciteten finns medverkar alltid en eller två programledare från Fyrarummaren AB.

Samma sak gäller vid företagslicenser och i samband med införande av bredare användning i stora organisationer.

In-houseprogram och företagslicenser kan levereras till vilken del av världen som helst. De är inte beroende av den lokala certifieringskapaciteten.

Kontakta oss för mer information!