Företagslicens

Ett certifieringsprogram ger utbildning och träning samt rättighet till hela konceptet. Ett företag eller organisation kan välja alternativet företagslicens. Då genomförs ett internt företagsanpassat certifieringsprogram. Analysinstrument och verktyg för användning inom verksamheten ingår liksom starthjälp från användare med mycket bred och djup erfarenhet.

Implementera Fyrarummaren i hela verksamheten!

Certifieringen ger tillgång till metoder och hjälpmedel för att bl a:

•     genomföra klimatundersökningar på ett nytt och mer effektivt sätt
•     arbeta med förändring och verksamhetsutveckling
•     öka kvaliteten på medarbetarsamtalen
•     utveckla chefer
•     lösa konflikter
•     få grupper och team att producera bättre

Kontakta oss för mer information

Telefon: 08-677 00 30