Om att certifiera sig på Förändringens fyra rum

Certifiering är utan tvekan det bästa sättet att själv bli tillräckligt förtrogen med Förändringens fyra rum, så att du därigenom kan bidra till andras förmåga att själva använda den.

Du som är intresserad av att använda Förändringens fyra rum, ofta kallad Fyrarummaren, professionellt behöver certifiera dig. Vi på Fyrarummaren AB har ensamrätt att genomföra certifieringsprogram och vi har gjort det sedan 1996. Här hittar du allt du behöver veta om hur det går till att bli certifierad användare av Förändringens fyra rum.

Praktisk information och anmälan hittar du längre ned på denna sida.

Du kan också ladda ned vår folder om certifieringsprogrammet:

Förändringens fyra rum - certifieringsprogram

Hur påverkar pandemin certifieringsprogrammen?

När detta skrivs, i juni 2023, är restriktionerna släppta sedan över ett år och antalet inlagda patienter med Covid minskar stadigt. Sedan 2021 har vi levererat certifieringsprogram såväl live som online och hybrid. Och vi har skapat Fyrarummarens egen online-plattform, en på svenska och en på engelska vilka har använts med utomordentliga resultat.

Ytterligare ett sätt som pandemiåren fortfarande påverkar är att vi nu konsekvent arbetar med mindre grupper när vi certifierar ansikte mot ansikte. Det ger så mycket större utbyte för alla inblandade.

Vi förutsätter att du som planerar att delta i ett öppet certifieringsprogram tar din del av ansvaret för fortsatt coronasäkerhet och att du därför är fullt vaccinerad. Vid tveksamhet eller osäkerhet – kontakta oss.

Fyrarummarens nya online-plattform

Tillsammans med några större globala kundföretag har vi under pandemin arbetat med att utveckla en ”hybridcertifiering” – ett program där fysiska möten och arbete online kan kombineras. Detta har bland annat lett till en helt nyutvecklad och mycket ”Fyrarummarmässig” digital plattform.

Du som vill ha möjlighet att som certifierad använda Fyrarummaren online kan naturligtvis använda dig av den efter att ha tränat tillräckligt i fysiska möten. Du kommer att kunna stifta bekantskap med plattformen under programmet och därefter ta en intensivkurs under handledning. Plattformen finns idag i svensk och engelsk version och fler språk är på gång.

Vad innebär certifieringen?

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige, EU och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.

Certifieringsprogrammen har utvecklats i direkt samarbete med upphovsmannen Claes Janssen och anordnas av Fyrarummaren AB, ett helägt dotterbolag till A&L Partners AB som sedan mitten av 90-talet innehar de exklusiva rättigheterna att kommersiellt sprida och utveckla Fyrarummaren i hela världen.

Certifiering ger många fördelar

 • Rätt att använda modellerna, analysinstrumenten och verktygen som hör till Förändringens fyra rum.
 • Tillgång till manualer och steg-för-steg-guider.
 • Rätt att använda och förmedla konceptet till kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Möjlighet att delta på årliga konferenser och workshops för uppdateringar och erfarenhetsutbyte.
 • Tillgång till ett stadigt växande nationellt och ett internationellt nätverk av professionella användare.
 • Rätt att använda Fyrarummarens varumärken i intern eller extern marknadsföring, utbildning, konsultation, förändringsarbete etc.

Du kan börja använda Fyrarummaren med individer och grupper redan efter programmets första etapp.

Om Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori om förändring. Teorin har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika psykologiska grundtillstånd, till exempel i samband med yrkesmässiga förändringsprocesser och inte minst i livsövergångar av olika slag. Den visar även hur vi som individer upplever samma verklighet väldigt olika, och hur dessa olikheter kan försvåra samarbete, förändring och utveckling. Baserat på forskningsresultaten utvecklade Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.

I samarbete med mer än 1500 certifierade användare och deras organisationer har Fyrarummaren AB utvecklat pedagogiken så att användningen i vardagen underlättats optimalt. ”Det bara funkar” är något man ofta hör på arbetsplatser.

Med hjälp av Fyrarummarens metoder kan företag och organisationer bl a:

 • Bygga upp en tillräcklig grad av psykologisk trygghet på jobbet
 • Effektivisera
 • Nå hållbara resultat
 • Kraftigt minska sjukfrånvaro
 • Lösa problem och konflikter
 • Arbeta kulturöverbryggande
 • Skapa delaktighet och samarbete
 • Kommunicera förändring och förbättring
 • Genomföra förändring och förbättring
 • Utvärdera och lära av genomförd förändring
 • Nå bättre lönsamhet
 • Stärka medarbetarskapet OCH ledarskapet
 • Starta, driva och utvärdera projekt

Vem kan delta i certifieringsprogrammet?

Du som leder eller stödjer utvecklings- och förändringsarbete i alla typer av företag och organisationer. Du som arbetar med sociala och samhälleliga utvecklingsprojekt till exempel inom skola, äldreomsorg, stads- eller samhällsplanering. Du som bättre vill kunna hantera individuella och kollektiva försvarsmekanismer. Du kan finnas inom en mängd olika områden, till exempel

 • Förändringsledare, utbildare, konsult eller terapeut
 • Produktionschef, marknadschef, rektor, VD, styrelseordförande, politiker
 • Personalchef, HR-specialist eller HR-generalist
 • Facklig företrädare
 • Projektledare, IT-specialist
 • Arbetsmiljöexpert, skolpsykolog, kyrkoherde, biståndsarbetare, fredsmäklare
 • Coach eller support till uppfinnare och entreprenörer

Om programmet

Programmet består av tre etapper om vardera två dagar under loppet av 8-10 månader. Före programmet genomförs alltid ett introducerande samtal med någon ur programledningen. Praktisk tillämpning mellan etapperna krävs för certifiering liksom att deltagaren tillägnat sig nödvändig och tillräcklig teoretisk förståelse. Direkt efter etapp I börjar deltagarna använda två av basverktygen.

Etapp I
Under den första etappen introducerar och arbetar vi konkret med två av de tre basverktygen. Vi går igenom teorin och hur den kan användas diagnostiskt, konsultativt och professionellt. Ett arbetspass används också till att koppla verktygsanvändningen till ”Värdebaserad konsultation” där – utöver konsultation – områden som försvarsmekanismer, värderingar, mänskliga behov och olika trossatser i samband med förändringsarbete berörs och bearbetas. Policy för varumärkesskydd och skydd för immateriella rättigheter gås också igenom. Tid avsätts för planering av deltagarnas praktiska användning av instrumenten i den egna verksamheten.

Under den första etappen planeras datum för de kommande två etapperna.

Etapp II
Under den andra etappen fördjupar vi oss i övriga analysinstrument och verktyg som ingår i grundcertifieringen. I etappen ingår utbyte av erfarenheter från mellanperioden, deltagarträning, fördjupning av teorin samt diskussioner om pedagogiska och konsultativa aspekter av användningen. Deltagarna planerar också för den kommande mellanperioden med praktiska tillämpningar.

Etapp III
Under den tredje etappen delar vi erfarenheter från den egna professionella tillämpningen av teori, analysinstrument och verktyg. Fördjupning inom teorin, verktygen och den egna integrationen av Fyrarummaren. Claes Janssen medverkar i den här etappen och här sker också certifieringsövervägandet. Övriga verktyg och applikationer introduceras. Information ges om hur medlemskapet i Användarforum kan användas för egen professionell utveckling och för att säkra kvalitet mot slutkund.

Programmets pedagogik har en tydlig action-learning orientering. Det har en tydlig struktur inom vilken utforskande och lärande initieras och uppmuntras – i avsikt att underlätta certifiering.

Pris

Pris för program som startar under 2023 är SEK 45.000. Priset inkluderar kursmaterial, dokumentation, luncher och snacks samt serviceavgift för Fyrarummarens Användarforum under programmet. Dessutom ingår handledning och rådgivning av några av världens mest erfarna användare av teorin och konceptet Fyrarummaren. Det enda som tillkommer är en mindre avgift per person för de material – de analysinstrument – som den som går programmet ska använda med sina kunder/klienter under mellanperioderna. Denna kostnad betalas vanligen av slutkunden.

Ladda ned foldern om certifieringsprogrammet

Förändringens fyra rum - certifieringsprogram

Datum och plats för certifieringsprogram

2023

 • 19-20 juni,  Etapp I, Stockholm
 • 21-22 september, Etapp I, Melbourne, AU – på engelska
 • 12-13 oktober, Etapp I, Stockholm
 • 9-10 november, Etapp I, Stockholm – på engelska

OBS!  Under Etapp I samplaneras Etapp II och III (om vardera två dagar) tillsammans med deltagarna.

2024

 • 8-9 januari, Etapp I, Stockholm
 • 11-12 april, Etapp I, Stockholm
 • 16-17 maj, Etapp I, Stockholm – på engelska
 • 17-18 juni, Etapp I, Stockholm
 • 4-6 september, Användarkonferens Stockholm
 • 10-11 oktober, Etapp I, Stockholm
 • 17-18 oktober, Etapp I, San Francisco, USA, – på engelska
 • 7-8 november, Etapp I, Stockholm – på engelska

OBS!  Under Etapp I samplaneras Etapp II och III (om vardera två dagar) tillsammans med deltagarna.

2025

 • 13-14 januari, Etapp I, Stockholm
 • 9-10 april, Etapp I, Stockholm
 • 8-9 maj, Etapp I, Stockholm – på engelska
 • 16-17 juni, Etapp I, Stockholm
 • 2-4 september, Användarkonferens Stockholm

OBS!  Under Etapp I samplaneras Etapp II och III (om vardera två dagar) tillsammans med deltagarna.

Anmälan

  Jag anmäler mig till certifieringsprogram som startar den

  Datum

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Företag

  Adress

  Telefon

  Ditt meddelande

  För ytterligare information och referenser

  Det är vi som leder certifieringsprogrammen i Sverige. Vi har kontakt med alla som genomgått programmet oavsett om det skett öppet eller i ett internt program. Om du vill ha referenser så är det lätt ordnat. Kontakta bara någon av oss.

  Bengt Lindström
  Tel: 070 – 373 43 88
  bengt.lindstrom@fyrarummaren.se

  Drusilla Copeland leder tillsammans med Bengt Lindström och lokala certifieringsprogramledare de internationella programmen. Kontakta henne gärna på engelska:

  Drusilla Copeland
  Tel: 070 – 373 55 32
  drusilla.copeland@fyrarummaren.se

  Vi kan koppla ihop dig med de allra flesta branscher och ett femtontal språkområden.

  Företagsanpassning av certifieringsprogrammet

  I vissa situationer kan det vara klokt att överväga att genomföra certifiering internt. Det kan till exempel vara när man står inför en planerad större förändringsprocess till följd av uppköp, sammanslagning eller avveckling, vid behov av att få brett och djupt genomslag av Fyrarummaren eller när verksamheten ställs inför oväntat krävande utmaningar.

  Certifieringsprogrammet går alltså utmärkt att anpassa företagsinternt. Vi har stor erfarenhet av detta och bollar gärna för- och nackdelar och kan lämna referenser till olika organisationer som gjort både på det ena och det andra sättet. Kontakta Bengt Lindström för diskussion om och offert på internt program!

  Användare av Förändringens fyra rum

  Drygt 120 personer medverkade i den årliga Användarkonferensen 2017 – Fyrarummaranvändarna och deras kunders eget ”Learning exchange”. Här pågår intensivt erfarenhetsutbyte i Brygghuset, Stockholm.