Bli certifierad användare av Förändringens fyra rum

Bli certifierad användare genom att gå ett individuellt eller företagsanpassat certifieringsprogram inom Förändringens fyra rum.

I Sverige genomförs certifieringsprogrammet både på svenska och engelska.

Certifieringsprogram i andra länder än Sverige

Öppna certifieringsprogram finns i nuläget i Finland, Australien och Kroatien.

Kontakt

Kontakta Drusilla Copeland eller Bengt Lindström för mer information om certifieringsprogram, lands- och regionlicenser.