Bli certifierad på Fyrarummaren i Frankrike

För närvarande ör inget certifieringsprogram planerat i Frankrike.

Om du vill bidra till att organisera ett program i Frankrike, klicka här.

Du är givetvis välkommen att delta i ett program i Sverige. Programmen startar två gånger per år på svenska och en gång per år på engelska. Platsen är centrala Stockhholm. När programmen startar ser du i spalten till höger – KALENDARIUM.