Bli certifierad användare av Förändringens fyra rum

Användare av Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum® är en metod – ja ett helt koncept – som hjälper människor och organisationer att hantera förändring och utveckling. Teorin grundar sig på banbrytande svensk forskning som startade redan på 1960-talet – och väl beprövad erfarenhet. Vi som sett och upplevt Fyrarummaren i verkligheten törs säga detta: alla delar av Förändringens fyra rum kan användas framgångsrikt i alla typer av verksamheter, i alla kulturer och på alla kontinenter. Fyrarummaren ger resultat överallt där den används.

Fyrarummaren ger dig och din organisation möjlighet att arbeta klokare och effektivare med förändring och utveckling – ibland till och med genom att skapa den nödvändiga stabilitet som krävs för att kunna komma igång med genomgripande förändring eller förnyelse. Och naturligtvis även med vardagsfrågorna. Med stor delaktighet och engagemang från alla inblandade.

”Det bara fungerar”.

Vill du veta när, var och hur du kan bli certifierad på Fyrarummaren? Läs mer om Certifieringsprogram för Förändringens fyra rum.

Certifieringsprogrammet ger stora fördelar

Programmet vänder sig till dig som till exempel vill…

 • Effektivisera
 • Öka kundnyttan
 • Skapa delaktighet
 • Underlätta samarbete
 • Lösa problem och konflikter
 • Arbeta kulturöverbryggande
 • Leda komplexa processer
 • Genomföra förändring
 • Nå bättre lönsamhet
 • Få Lean i drift

Och nå bestående resultat!

Certifieringsprogrammet ger dig teorin, modellerna, analysinstrumenten, verktygen och Steg-för-steg-guiderna. Du kan börja använda Fyrarummaren med individer och grupper redan efter programmets första etapp.

Allt fler organisationer efterfrågar kompetens inom Förändringens fyra rum, både i Sverige och internationellt. Det är inte ovanligt att Fyrarummaren anges som ”skall-krav” i upphandlingar. Certifiering ger dig en klar konkurrensfördel.

Dessutom: På grund av att Fyrarummaren skyddas av flera varumärkesregistreringar så är det bara certifierade användare som har rätt att använda konceptet, teorin och modellerna i kommersiella syften. Här kan du läsa mer om varumärkena samt om plagiat och look-alikes.

För vem?

Du kan bli certifierad användare såväl om du arbetar internt i en organisation eller har rollen av externt stöd. Du är kanske…

 • chef
 • HR-specialist, generalist eller strateg
 • projektledare
 • organisationskonsult
 • affärsutvecklare
 • coach eller ledare
 • ledarutvecklare
 • kvalitetsutvecklare
 • kurator eller skolpsykolog
 • rektor

Genom att bli certifierad användare får du snabbt tillgång till ett nätverk av flera hundra erfarna användare över hela världen. Säkert finns det några som har erfarenhet av att arbeta med Fyrarummaren i din bransch och i din situation.

Hur går det till?

Programmet omfattar 2 + 2 + 2 dagar under loppet av 8-12 månader. Det startar tre gånger per år i Sverige – två på svenska och ett på engelska. Sedan 2010 genomförs också certifieringsprogram minst en gång per år i Australien och Asia Pacific Rim, på Balkan och i Finland.

Hur anmäler jag mig till certifieringsprogrammet?

På sidan om Certifieringsprogram för Förändringens fyra rum finns datum, platser och anmälningsformulär för de närmast kommande certifieringsprogrammen.

Internt certifieringsprogram – ibland ett realistiskt alternativ!

Ett bra sätt att få snabbare spridning på Fyrarummaren i en organisation – och förstås erhålla snabbare och mer kraftfulla resultat – är att arrangera ett eller flera interna certifieringsprogram. Detta kan kombineras med olika varianter av företagslicenser.

Kontakta oss för mer information om internt certifieringsprogram.

Några smakprov certifieringsprogram i Sverige

Interiörbilder från det 49:e öppna certifieringsprogrammet.

Användare av FyrarummarenAnvändare av FyrarummarenAnvändare av Fyrarummaren

IHM Business School satsar nu på internt certifieringsprogram

Även detta certifieringsprogram startade i Stockholm med 16 deltagare, alla konsulter och lärare i eller med koppling till IHM.

Fyrarummaren hos IHSFyrarummaren hos IHSFyrarummaren hos IHS