Böcker

Beställ böcker om Förändringens fyra rum

Claes Janssen

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM. EN PRAKTISK VARDAGSPSYKOLOGI

Här visar Claes Janssen upp fyrarummaren fullt utbyggd. Teorin om Förändringens fyra rum är enkel utan att förenkla. Den skildrar förändringen som en rörelse genom fyra psykologiska »rum«, fyra livslägen – där alla kan känna igen sig, orientera sig och även påverka sin situation. 345 sidor. Pocket.

275:- + moms och frakt.

Beställ boken här

 

 


 

Claes Janssen

SKRATTA MED GUD
En introduktion till den existensiella psykologin

Boken presenterar några existensiella tänkare - främst Erich Fromm, Rollo May, Irvin Yalom,
Peter Kostenbaum och Paolo Freire. Deras idéer binder författaren ihop med sina erfarenheter
och sin egen teori Förändringens fyra rum. Boken behandlar frågor som troligtvis varje reflekterande
människa ibland ställer sig, och den gör det på ett sätt som är rakt och enkelt utan att förenkla. 297 sidor, pocket

325:- + moms och frakt.

Beställ boken här 

Claes Janssen

Forsvar

FÖRSVAR FÖR DJÄVULEN
Arketypisk Psykologi

C.G. Jung föreslog en gång att man borde återinbjuda Djävulen till treenigheten för att skapa en dialektisk antites till Jesus Kristus. Detta förslag gav Janssen impulsen att arbeta pedagogiskt med vad han kallar Det heliga fyrtalet - Gud och Djävulen, Den heliga ande och Jesus.  Det fascinerande är dels den psykologiska användbarheten av kontakten med Djävulen, dels att denna gestalt, när han väl "återinbjudits" upphör att vara ond. Tvärtom åstadkoms en förstärkning av det kristna budskapet - särskilt Djävulen och Jesus både rättar och rättas av varandra, när man tänker sig dem ha en öppen dialog. 210 sidor, pocket

325:- + moms och frakt.

Beställ boken här 

Claes Janssen

ARBETETS PLÅGOR

"Mitt skrivande är en tankeföljetong, och i denna bok fortsätter jag tänka om saker som jag har
behandlat i andra böcker, censurattityd och outsiderupplevelser, skapande, djävulen, sadomasochism,
ledarskap och organisationsförändring, människans läge här och nu på jorden." 349 sidor. Inbunden.

375 kronor + moms och frakt.

Beställ boken här

 


 

Claes Janssen


PERSONLIG DIALEKTIK

Dialektik betyder spänning mellan motsatser.
Boken beskriver den dialektiska konflikten mellan två alternativa verklighetsuppfattningar, två olika sätt att förhålla sig till sig själv, till andra och samhället. Detta är Janssens doktorsavhandling som första gången publicerades 1975. Denna omarbetade utgåva är verkligen en källa att ösa ur. 308 sidor. Pocket.

200:- + moms och frakt

Beställ boken här


 

Eva Amundsdotter

ATT FRAMKALLA OCH FÖRÄNDRA ORDNINGEN
Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer

"Vi har inga större problem med jämställdhet i vår organisation". Det är ett vanligt uttalande i arbetslivet. Hur ligger det till med det – egentligen?

Eva Amundsdotter har forskat om saken och i boken beskrivs hennes ibland chockerande rön. I forskningsarbetet har hon använt sig av Förändringens fyra rum som ett aktivt redskap för att framkalla och avtäcka genusordningen och hur den kommer till uttryck i arbetslivet. Samt om vad som kan göras för att påverka den.

Boken vänder sig bland annat till chefer, ledare och HR-specialister samt till dig som är intresserad av förändringsarbete med fokus på genus och jämställdhet.286 sidor. Pocket.

220:- + moms och frakt.

Beställ boken här


 

Kjell Granström

DYNAMIK I ARBETSGRUPPER – Om grupprocesser på arbetet.

I den här boken får du en utmärkt överblick och beskrivning av en av de mest användbara gruppsykologiska teoribildningarna genom tiderna. Wifred R. Bion som upphovsmannen heter har rykte om sig att vara svårförståd. Kjell Granström gör här en utmärkt och lättillgänglig tolkning av denna kraftfulla teori. 197 sidor. Pocket

250:- + moms och frakt.

Beställ boken här

  

Claes Janssen
THE FOUR ROOMS OF CHANGE – PART I, A Practical Everyday Psychology
Part I & II

Publiceras under hösten 2015 som en volym. Ca 630 sidor. Pris ca 490:- + moms och frakt.
Förboka dit ex här

Förboka

 

 

 


 

Claes Janssen
THE FOUR ROOMS OF CHANGE - PART II. 15 MORE YEARS OF EXPERIENCE

Engelsk översättning av uppföljaren till Förändringens fyra rum. En praktisk vardagspsykologi.
Innehåller erfarenheter från en mängd tillämpningar i Sverige och i andra länder.

Ej prissatt

Ny bok trycks senhösten 2012. Förboka