Bengt Lindström

Hemvist

A&L Partners AB, Drottninggatan 55, 111 21 STOCKHOLM  

Kontakt

Telefon: 070-373 43 88. Epost: bengt.lindstrom@andolin.com  

Presentation

xxx  

Certifierad på följande

  • Introduktion till Fyrarummaren
  • Personlig dialektik
  • Organisationsbarometern
  • Ledningsbarometern
  • Teambarometern
  • Livstillfredsställelseindex (LTI)
 

Uppdrag

xxx  

Geografiskt område

Arbetar i hela Sverige liksom i övriga världen.  

Språk

Svenska och engelska.


Volvohandlarna i Sverige och Norge använder Fyrarummaren

av Bengt Lindström den 31 maj 2014

Fyrarummaren på Facebook och LinkedIn

av Bengt Lindström den 29 oktober 2012

Fyrarummarens webbplats – lämna en kommentar!

av Bengt Lindström den 26 oktober 2012