Bengt Lindström

Hemvist

A&L Partners AB, Drottninggatan 55, 111 21 STOCKHOLM  

Kontakt

Telefon: 070-373 43 88. Epost: bengt.lindstrom@andolin.com  

Presentation

xxx  

Certifierad på följande

  • Introduktion till Fyrarummaren
  • Personlig dialektik
  • Organisationsbarometern
  • Ledningsbarometern
  • Teambarometern
  • Livstillfredsställelseindex (LTI)
 

Uppdrag

xxx  

Geografiskt område

Arbetar i hela Sverige liksom i övriga världen.  

Språk

Svenska och engelska.


7 april 2017 – på Drottninggatan

av Bengt Lindström den 7 april 2017

Nöjdhet på Tasmanien

av Bengt Lindström den 12 februari 2017

ANVÄNDARKONFERENS 2015, dokumentation

av Bengt Lindström den 18 juni 2015

Extrainsatt certifieringsprogram 2015

av Bengt Lindström den 18 juni 2015

2014 års Användarkonferens

av Bengt Lindström den 31 augusti 2014

Skarpa resultat med Fyrarummaren i skolan

av Bengt Lindström den 21 augusti 2014

Fyrarummaren på väg till Tanzania

av Bengt Lindström den 14 augusti 2014