Att införa Fyrarummaren – AB Germa

Konsult Paul Nordström har lyckats skapa en långsiktig samarbetsrelation med implementering i verksamhetens vardagliga arbete som mål. Den processen leder till minskat konsultberoende och ökad förändringsledarkompetens och medarbetares utveckling.

Paul är fortsatt mentor till produktionschefen.

Här några av exemplen från Germas bilder. Vi kommer på sikt att komplettera med en kort video från presentationen.


GermaPresentation.4rum Stockholm2016 .ppt


GermaPresentation.4rum Stockholm2016 .ppt


GermaPresentation.4rum Stockholm2016 .ppt


GermaPresentation.4rum Stockholm2016 .ppt


GermaPresentation.4rum Stockholm2016 .ppt


GermaPresentation.4rum Stockholm2016 .ppt


Tillbaka till torsdagen