Att dokumentera Personlig dialektik

När du har genomfört Personlig dialektik ska arbetet dokumenteras.

  • Ta foton på alla blädderblock i den ordning som ni arbetat med dem.
  • Klipp därefter in dem i ett Worddokument, Powerpoint eller liknande tillsammans med foton av deltagare, grupparbeten osv.
  • Skriv en kort förklarande text som beskriver de moment ni arbetat med.
  • Skicka ut dokumentationen till uppdragsgivaren / deltagarna.

Tänk på att bildkvaliteten kan bli sämre med en mobilkamera, så prova gärna att fota några blädderblock i förväg för att testa att bilderna blir tillräckligt tydliga!

Här finns en mall i Powerpoint som du kan använda när du ska dokumentera om du vill:

Ladda ned

Dokumentera Personlig dialektik

Tillbaka