Lär dig använda Förändringens fyra rum

Varje dag –  i utveckling och förändring! Och när allt tuffar på!

Metoder och modeller – ja ett helt koncept – som fungerar för innovation, utveckling och förbättring med allas aktiva medverkan.

Arbete med analysinstrumentet Organisationsbarometern

Grattis Torsby Kommun, friskast personal för tredje året i rad! Av alla Sveriges 290 kommuner.

I april släpptes nyheten att Torsby kommun för tredje året i rad har friskast personal av Sveriges 290 kommuner. Smått otroliga 4,4% för 2016. Här kan du läsa nyheten på Torsby kommuns webbplats där HR-strateg Tina Bengtsson berättar.

Vill du veta mer om hur man gjort för att lyckats?

Följ bara den här länken och ta del av artiklar från olika media om hur Torsby kommun gått från att ha Sveriges högsta sjukfrånvaro till Sveriges lägsta. Som utöver att många chefer och medarbetare mår bättre och har en värdigare tillvaro också sparat många sköna skattemiljoner!

Användarkonferenser för kvalitetsutveckling

Användarkonferens för certifierade användare med fokus på kvalitetsutveckling och erfarenhetsutbyte. I augusti 2016 medverkade personal från Torsby kommun och Hälsolänken AB och delade med sig av fram- och motgångar samt vad som gjort hela resan möjlig.

Årets Användarkonferens äger rum den 30/8-1/9 i Stockholm.

Angela Scaffidis erfarenheter

Angela Scaffidi, har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar här om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk”.

Prova på!

Välkommen att vara med på workshop eller informationsmöte om Förändringens fyra rum. Prova på

Certifiera dig!

Du som är intresserad av att kunna använda Förändringens fyra rum professionellt och kommersiellt behöver certifiera dig Här finner du den information du behöver för att kunna anmäla dig.

Certifiering

Att implementera i en stor organisation

Här finner du information om