Arbetsmiljöarbetet blir en integrerad del i verksamheten på ett naturligt sätt!

Vi kan hjälpa arbetsplatser och hela organisationer och vänder oss till dig…

  • … som söker ett attraktivt arbetssätt för arbetsmiljöarbetet och vill se delaktighet och ansvarstagande från både chefer och medarbetare. Kanske du betonar de förebyggande insatserna men vill också komma till rätta med en del befintliga problem (se exempel 2 nedan)
  • … som har fått låga värden på medarbetarundersökning och behöver göra en insats men vet inte riktigt vad och hur (se exempel 1 nedan)
  • … som fått föreläggande och omgående behöver hjälp

Exempel 1

Svaga värden medarbetarundersökning

Ett stort globalt industriföretag där en arbetsgrupp hade mycket ”rött”  och ”gult” på den årliga medarbetarundersökningen 2017. Se resultat på bilden nedan – svar från 2018.

Åtgärd

Fyrarummaren och Organisationsbarometern genomfördes med arbetsgruppen och deras chef. Det innebar att de fick ett gemensamt språk för förändring och utveckling som kunde användas för att analysera vad som drar upp respektive ned deras värden. Utifrån det togs en handlingsplan fram som var förankrad av alla.

Det här tog cirka 1,5 dag i genomförande. De flesta åtgärderna kunde de lösa inom arbetsgruppen och med sin chef.

De önskade externt stöd för en arbetsdag med feedback med fördjupande samtal med varandra. Dagen genomfördes och några månader senare var det dags för en ny medarbetarundersökning  – se  färgskiftet i svar från 2018.

Resultat – Nya gröna värden – stabil och mer välmående arbetsgrupp och chef!

Exempel 2

”I verksamheten har vi lyckats integrera Fyrarummaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det mesta sköter medarbetarna med lätthet själva på plats idag.  Det märks tidigt om det blir grus i maskineriet och då tar de tag i det direkt”

Så säger Carina Boman VD och  rektor för skolverksamhet på fyra orter som hon leder på distans. Carina tog inledningsvis konsultstöd och blev så entusiastiskt så att hon själv certifierade sig och nu integrerat arbetsmiljöarbetet i sitt ledaruppdrag – som hon säger har blivit enklare i och med detta!

Läs Carinas berättelse här!

Kom på Informationsmöte!

Driv systematiskt arbetsmiljöarbete med Fyrarummarens metoder, analysinstrument och guider

Arbete

Tid:
     15-17 den 4 november och 15-17 den 5e december.
Plats:
 Drottninggatan 55 i Stockholm.

Anmäl dig här!

 – Fyrarummaren AB är godkänd utbildningsanordnare AFA Försäkring –