Bättre arbetsmiljö – och mycket mer

  • Låter allas röster höras och bli förstådda
  • Alla medverkar i riskbedömningar, analyser och lösningar
  • Integrerar hela arbetsmiljöarbetet med verksamhetsutveckling och ledarskap

Kom på Informationsmöte

Upplev själv Fyrarummarens omedelbara användbarhet.
Se hur Fyrarummaren binder samman SAM och OSA med såväl skyddsronder och utvecklingssamtal som med verksamhetsutveckling.
Ta del av andras erfarenheter.
Få personlig tillgång till ett av de mest praktiskt användbara verktygen  för förändring och utveckling.

Tid:
     Tisdag den 12 juni kl 15-17.
Plats:
 Drottninggatan 55 i Stockholm.

Anmäl dig här!

ArbeteSagt om Förändringens fyra rum

”I tidigare satsningar har det varit svårt att få alla med, men med Fyrarummaren medverkar faktiskt alla 625 i arbetsmiljöarbetet!”

”På det här sättet kan vi få ihop alla delar, från medarbetarundersökningar till utvecklingssamtal och skyddsrond, ja till och med ledarutveckling...”

”Vi har tidigare alltid anlitat externt stöd för sådant här. 
Men nu kan vi arbeta 
vidare helt själva!”

- Fyrarummaren AB är godkänd utbildningsanordnare AFA Försäkring -