Arbetsblad

Här finns arbetsblad och hjälpmedel att ladda ner

 •  

  Den organisatoriska Fyrarummaren används alltid när du ska arbeta med Introduktionen. Det används tillsammans med det 5e blädderblocket. Ladda ner

 •  

  Jag och mina fyra rum. Arbetsblad för fördjupning. Vad kan jag göra för att öka Nöjdhet och Inspiration och minska Censur och Förvirring… Ladda ner

 •  

  Lägg en frågeställning i Fyrarummaren. Vad i frågan skapar Nöjdhet, vad skapar Censur, vad skapar Förvirring och vad skapar Inspiration… Ladda ner

 •  

  Svarsfördelning per fråga. Arbetsmaterial för att fånga upp svarsfördelningen i Organisationsbarometern. Ladda ner

 •  

  Individuell Organisationsbarometer. Guide för att göra Organisations-barometern med en person. Ladda ner

 •  

  Problemsituationsmatrisen. Hjälpmedel för att undersöka hela problemsituationen och få underlag till hantering. Ladda ner

Tillbaka