Hur används Förändringens fyra rum?

Så här kan du använda Fyrarummaren!

Förändringens Fyra rum är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring. Men också för att upprätthålla tillräcklig och nödvändig grad av trygghet, balans och stabilitet. Förändringens fyra rum är ett av de mest mångsidiga arbetsredskap som finns inom områden som organisation, komplexa system, ledarskap, förändring och transformation.

Användningsområdena är många. Här är några av de vanligaste!

 • Fyrarummaren kan användas i samband med all förändring, innovation och utveckling för att nå resultat och öka omställnings- och/eller utvecklingstakten. Involverar alla och skapar engagemang och delaktighet.

 • Fyrarummaren används ofta för att förbättra samarbete och effektivitet i grupper. Analysinstrumenten kan användas i alla typer av grupper, från små projektgrupper till stora arbetslag eller hela organisationer.

 • Organisationsbarometern är ett mycket bra alternativ till anonyma enkäter. Arbetssättet involverar ALLA chefer och medarbetare i analys, bearbetning, slutsatser och handlingsplaner. Mätbart resultat och inbyggd uppföljning.

 • HR-enheter kan certifiera sig, vilket ger tillgång till metoder för att bl a genomföra klimatundersökningar med allas delaktighet, arbeta med förändring, öka kvaliteten på medarbetarsamtal och få grupper och team att producera bättre.

 • Analysinstrumentet Personlig Dialektik används främst i individuell utveckling och i mindre grupper. Ger ökad förståelse för egna och andras drivkrafter och preferenser och dess konsekvenser vid samarbete, utveckling och förändring.

 • Alla Fyrarummarens analysinstrument går att använda i ledarutveckling på alla nivåer. I ledarutvecklingsprogram, coaching eller handledning. Mycket användbar i samband med chefsbyten. Material för fördjupning och vidareutveckling.

 • Fyrarummaren går utmärkt att använda vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Allas delaktighet, inbyggd uppföljning och mätbara resultat. Fyrarummaren är godkänd utbildningsanordnare av systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Hur arbetsplatsen är utformad är viktigt. Det påverkar hur vi arbetar tillsammans, producerar och hur vi mår. Den kan inspirera eller till och med förhindra vårt arbete. Metoder för att involvera alla i arbetsplatsens utformning.

 • Fyrarummaren har under många år använts i skolor och klassrum. Utbildning och metoder för att arbeta med lärare och elever. Lättillgänglig, används av eleverna varje dag. Mätbara effekter på inlärning och klart reducerad mobbing.

 • Organisationsbarometern används för att undersöka hur en verksamhet fungerar och vad som behöver förändras. Alla berörda är delaktiga i analys, bearbetning, slutsatser och handlingsplaner. Mätbara resultat, inbyggd uppföljning.

 • Fyrarummaren används ofta i utvecklingsarbete med ledningsgrupper och styrelser för att skapa samsyn och idéutveckling samt i arbete med att driva och förankra utvecklingsarbete i hela organisationen.

 • Fyrarummaren kan användas i samband med systemutveckling på alla nivåer. Den används exempelvis i Australien för att utveckla delstaten Tasmanien. Men den används också i arbete med integration, demokrati, miljö och mångfald.