Användarkonferens för certifierade användare och deras gäster

av Marie Lindgren den 29 september 2017

Årets användarkonferens är nu genomförd. Under tre dagar har vi arbetat med erfarenhetsutbyte, vidareutveckling och nyheter. Många spännande Fyrarummaruppdrag har presenterats och nya projekt sjösatts. Gäster och användare från Sverige, Australien, Italien och Kroatien deltog på årets konferens.

Läs mer!

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: